- محتویات اصلی صفحه

اشتغال، صنعت، تجارت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > اشتغال، صنعت، تجارت > صفحات > Forsat > Keshavarzi  

Web Part Page Title Bar image
Sakhtar

كشاورزي و منابع طبيعي

 

برحسب شرايط مساعد اقليمي و پتانسيل آبي و خاكي استان، امكان فعاليت در تمامي بخشهاي كشاورزي (اعم از زراعت، باغباني، دام و طيور، زنبور عسل و پــرورش آبزيان) در اكثر منــاطق استان ميسر مي باشد و در حال حاضر نيز فعاليت هاي توليدي به روشهاي مختلف (از توليد سنتي و معيشتي تا نيمه مدرن و مدرن) در زير مجموعه هاي بخش كشاورزي در جريان است. كشاورزي استان از نظر سطح بهره گيري از ماشين آلات در فعاليت هاي توليدي، در حد نيمه مكانيزه بوده و در تعدادي از توليدات و يا فعاليتهاي كشاورزي، امكان استفاده از ماشين آلات هنوز ميسر نشده است.

 

  زراعت

در سال زراعي 84-1383، سطح زیر کشت محصولات زراعی استان 706679 هکتار بوده  و میزان تولید این محصولات حدود 3 میلیون تن بوده است.

محصولات عمده تحت كشت و توليدات اين زير بخش شامل غلات، حبوبات، نباتات صنعتي، سبزيجات، محصولات جاليزي و نباتات علوفه اي است، سطح تولید و عملکرد برخی از محصولات مهم زراعی استان در سال زراعي 84-1383 مطابق جدول زير است.

همانطور که مشاهده می شود استان آذربایجان غربی از نظر سطح زیر کشت در مورد محصولات گندم رتبه هشتم ، یونجه و چغندرقند رتبه دوم، نخود توتون و تنباکو ودانه های روغنی رتبه سوم بوده و از نظر تولید در مورد گندم  حائز رتبه هفتم، یونجه، چغندر قند، توتون و تنباکو و دانه های روغنی رتبه دوم و در مورد نخود حائز رتبه سوم است. نکته قابل توجه در مورد محصولا زراعی استان پایین بودن عملکرد در برخی از این محصولات است به طور مثال گندم استان از لحاظ عملکرد در سطح کشور حائز رتبه 19 در مورد یونجه و نخود حائز رتبه 23 و در مورد دانه های روغنی حائز رتبه 12 بوده است

 

جدول (1-9)سطح زير كشت، توليد و عملكرد برخي محصولات زراعي استان در سال زراعي 84-1383

ارقام: سطح:هكتار/توليد: تن/ عملكرد: كيلوگرم

عنوان

گندم

نخود

يونجه

سطح

توليد

عملكرد

سطح

توليد

عملكرد

سطح

توليد

عملكرد

استان

401302

703410

1752

75552

36147

478

79505

536894

6753

کشور

6950720

14307970

2058

537523

265229

493

616106

4762391

7730

سهم ازکشور

5/8

4/9

-

14

13/6

-

12/9

11/3

-

رتبه

8

7

19

3

3

23

2

2

23

 

ادامه جدول (1-9)


رديف

عنوان شهرستان

چغندرقند

توتون و تنباكو

دانه‌هاي روغني

سطح

توليد

عملكرد

سطح

توليد

عملكرد

سطح

توليد

عملكرد

1

استان

26125

1039680

39796

2062

3685

1787

11905

14403

1210

2

کشور

152875

4902387

32067

13799

22180

1607

114202

118332

1036

3

سهم ازکشور

17

21

-

15

17

-

10

12

-

4

رتبه

2

2

3

3

2

5

3

2

12

ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان

 

باغداري

در سال زراعي 84-1383 سطح اراضي باغي 102169  هکتار بوده و میزان تولید محصولات باغی در سال مزبور بالغ بر یک میلیون تن بوده است . مهمترين محصولات باغي استان سيب و انگور است كه بيش از 66 درصد سطح كل باغات استان را تشكيل مي دهد.

در جدول (2-9) سطح زير كشت توليد و عملكرد مهمترين محصولات باغي استان در مقایسه با کشور در سال 1384 مشاهده مي‌شود

 

جدول (2-9)سطح زير كشت، توليد و عملكرد برخي محصولات باغی استان در سال 1384

سطح:هكتار/توليد: تن/ عملكرد: كيلوگرم


رديف

عنوان

شهرستان

سیب

انگور

گردو

سطح

توليد

عملكرد

سطح

توليد

عملكرد

سطح

توليد

عملكرد

1

استان

6969

44120

6

22371

195557

8.7

3243

10749

3.3

2

کشور

38488

162862

4

293133

2963755

10.1

74978

204883

2.7

3

سهم ازکشور

18

27

-

7.6

6.6

-

4.3

5.2

-

4

رتبه

1

1

12

4

6

16

9

7

8

ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان

   • تعداد بازدید امروز
2
  • تعداد بازدید این هفته
13
  • تعداد بازدید این ماه
180
  • تعداد بازدید این سال
724
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)