- محتویات اصلی صفحه

اشتغال، صنعت، تجارت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > اشتغال، صنعت، تجارت > صفحات > SanatoTejarat > ShahrakeSanati  

Web Part Page Title Bar image
Sakhtar

شهرك صنعتي اروميه1

نام شهرك :

اروميه1

مساحت شهرك:

32

مساحت زمين صنعتي:

28

مساحت زمين واگذار شده:

28

مساحت باقي مانده:

0

تعداد قرارداد:

108

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

72

درحال نصب ماشين آلات:

20

درحال ساخت:

آدرس:

اروميه بزرگراه شهيد كلانتري

 

شهرك صنعتي اروميه2

نام شهرك :

 اروميه2

مساحت شهرك:

 188

مساحت زمين صنعتي:

 120

مساحت زمين واگذار شده:

 85

مساحت باقي مانده:

 37

تعداد قرارداد:

 313

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 114

درحال نصب ماشين آلات:

 40

درحال ساخت:

 50

آدرس:

 اروميه كيلومتر6جاده اروميه ريحان آباد

 

شهرك صنعتي اشنويه

نام شهرك :

 اشنويه

مساحت شهرك:

 33.8

مساحت زمين صنعتي:

 18

مساحت زمين واگذار شده:

 12.9

مساحت باقي مانده:

 5.1

تعداد قرارداد:

 30

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 2

درحال نصب ماشين آلات:

 7

درحال ساخت:

 10

آدرس:

 اشنويه كيلومتر5جاده اشنويه اروميه

 

شهرك صنعتي بوكان

نام شهرك :

 بوكان

مساحت شهرك:

 50.14

مساحت زمين صنعتي:

 33.15

مساحت زمين واگذار شده:

 27.9

مساحت باقي مانده:

 5.25

تعداد قرارداد:

 101

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 32

درحال نصب ماشين آلات:

 10

درحال ساخت:

 22

آدرس:

 بوكان كيلومتر 6جاده بوكان مياندواب

 

شهرك صنعتي پيرانشهر

نام شهرك :

 پيرانشهر

مساحت شهرك:

 45

مساحت زمين صنعتي:

 35.35

مساحت زمين واگذار شده:

 24.3

مساحت باقي مانده:

 11.05

تعداد قرارداد:

 79

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 9

درحال نصب ماشين آلات:

 8

درحال ساخت:

 13

آدرس:

 پيرانشهر كيلومتر4جاده پيرانشهر نقده

 

شهرك صنعتي تكاب

نام شهرك :

 تكاب

مساحت شهرك:

 29.2

مساحت زمين صنعتي:

 14

مساحت زمين واگذار شده:

 7

مساحت باقي مانده:

 7

تعداد قرارداد:

 26

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 7

درحال نصب ماشين آلات:

 3

درحال ساخت:

 6

آدرس:

 تكاب كيلومتر 4جاده تكاب شاهين دژ

 

شهرك صنعتي خوي

نام شهرك :

 خوي

مساحت شهرك:

 100

مساحت زمين صنعتي:

 65

مساحت زمين واگذار شده:

 62.6

مساحت باقي مانده:

 2.4

تعداد قرارداد:

 172

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 40

درحال نصب ماشين آلات:

 10

درحال ساخت:

 30

آدرس:

  خوي كيلومتر 15جاده خوي سلماس

 

شهرك صنعتي سردشت

نام شهرك :

 سردشت

مساحت شهرك:

 30

مساحت زمين صنعتي:

 19.4

مساحت زمين واگذار شده:

 16.3

مساحت باقي مانده:

 3.1

تعداد قرارداد:

 66

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 8

درحال نصب ماشين آلات:

 7

درحال ساخت:

 14

آدرس:

 شردشت كيلومتر13جاده سردشت مهاباد

 

شهرك صنعتي سلماس

نام شهرك :

 سلماس

مساحت شهرك:

 50

مساحت زمين صنعتي:

 35

مساحت زمين واگذار شده:

 28.6

مساحت باقي مانده:

 6.4

تعداد قرارداد:

 104

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 19

درحال نصب ماشين آلات:

 8

درحال ساخت:

 12

آدرس:

 سلماس كيلومتر 7جاده سلماس طسوج

 

شهرك صنعتي شاهين دژ

نام شهرك :

 شاهين دژ

مساحت شهرك:

 55

مساحت زمين صنعتي:

 41.25

مساحت زمين واگذار شده:

 21.5

مساحت باقي مانده:

 20.25

تعداد قرارداد:

 67

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 13

درحال نصب ماشين آلات:

 6

درحال ساخت:

 12

آدرس:

 شاهين دژ كيلومتر 4 جاده شاهين دژ مياندواب

 

شهرك صنعتي ماكو

نام شهرك :

 ماكو

مساحت شهرك:

 34

مساحت زمين صنعتي:

 21

مساحت زمين واگذار شده:

 19

مساحت باقي مانده:

 2

تعداد قرارداد:

 54

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 21

درحال نصب ماشين آلات:

 5

درحال ساخت:

 11

آدرس:

 ماكو كيلومتر6جاده ماكو بازرگان

 

 

شهرك صنعتي مهاباد

نام شهرك :

 مهاباد

مساحت شهرك:

 55.6

مساحت زمين صنعتي:

 37

مساحت زمين واگذار شده:

 31.9

مساحت باقي مانده:

 5.1

تعداد قرارداد:

 89

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 32

درحال نصب ماشين آلات:

 6

درحال ساخت:

 9

آدرس:

 مهاباد كيلومتر18جاده مهاباد مياندواب

 

شهرك صنعتي نقده

نام شهرك :

 نقده

مساحت شهرك:

 30

مساحت زمين صنعتي:

 17.72

مساحت زمين واگذار شده:

 15.8

مساحت باقي مانده:

 1.92

تعداد قرارداد:

 46

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 12

درحال نصب ماشين آلات:

 6

درحال ساخت:

 7

آدرس:

 نقده كيلومتر 5جاده نقده محمديار

 

شهرك صنعتي چالدران

نام شهرك :

 چالدران

مساحت شهرك:

 100

مساحت زمين صنعتي:

 75

مساحت زمين واگذار شده:

 5.3

مساحت باقي مانده:

 69.7

تعداد قرارداد:

 4

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 0

درحال نصب ماشين آلات:

 0

درحال ساخت:

 3

آدرس:

 چالدران كيلومتر 6جاده چالدران آبگرم

 

شهرك صنعتي ناحيه صنعتي كريم آباد اروميه

نام شهرك :

 ناحيه صنعتي كريم آباد اروميه

مساحت شهرك:

 20

مساحت زمين صنعتي:

 15

مساحت زمين واگذار شده:

 12

مساحت باقي مانده:

 3

تعداد قرارداد:

 47

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 3

درحال نصب ماشين آلات:

 7

درحال ساخت:

 10

آدرس:

 اروميه كيلومتر 30جاده اروميه سلماس

 

شهرك صنعتي ناحيه صنعتي راهدانه نقده

نام شهرك :

 ناحيه صنعتي راهدانه نقده

مساحت شهرك:

 15

مساحت زمين صنعتي:

 12

مساحت زمين واگذار شده:

 8

مساحت باقي مانده:

 4

تعداد قرارداد:

 20

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 3

درحال نصب ماشين آلات:

 4

درحال ساخت:

 6

آدرس:

 نقده كيلومتر 8جاده نقده محمديار

 

شهرك صنعتي ناحيه صنعتي قره ضياءالدين

نام شهرك :

 ناحيه صنعتي قره ضياءالدين

مساحت شهرك:

 15

مساحت زمين صنعتي:

 12

مساحت زمين واگذار شده:

 11.5

مساحت باقي مانده:

 .5

تعداد قرارداد:

 16

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

 2

درحال نصب ماشين آلات:

 6

درحال ساخت:

 7

آدرس:

 قره ضياءالدين كيلومتر 3جاده قرهضياءالدين ماكو

 

 

 

 

   • تعداد بازدید امروز
9
  • تعداد بازدید این هفته
13
  • تعداد بازدید این ماه
95
  • تعداد بازدید این سال
787
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)