- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > Bazargani  

Web Part Page Title Bar image
AboFazelab

پورتال استان آذربایجان غربی
نمودارجریان فرایند و مشکلات ی.docنمودارجریان فرایند و مشکلات یبازرگانی
فرم درخواست صدور مجوز ترخيص.docفرم درخواست صدور مجوز ترخيصبازرگانی
مراحل صدور كارت بازرگاني.docمراحل صدور كارت بازرگانيبازرگانی
فرم مشخصات متقاضيان دريافت جوايز صادراتي(فرم شماره1).docفرم مشخصات متقاضيان دريافت جوايز صادراتي(فرم شماره1)بازرگانی
فرم مشخصات کالایی جهت استفاده از جوایز صادراتی و مشوق های صادرات غیرنفتی سال1386 (فرم شماره2).docفرم مشخصات کالایی جهت استفاده از جوایز صادراتی و مشوق های صادرات غیرنفتی سال1386 (فرم شماره2)بازرگانی
فرم تعهدنامه پرونده جوايز صادراتي (فرم شماره3).docفرم تعهدنامه پرونده جوايز صادراتي (فرم شماره3)بازرگانی
فرم پايه اطلاعات صادركنندگان (حقيقي).docفرم پايه اطلاعات صادركنندگان (حقيقي)بازرگانی
فرم پايه اطلاعات صادركنندگان (حقوقي).docفرم پايه اطلاعات صادركنندگان (حقوقي)بازرگانی
ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل.docضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخلبازرگانی
صدور معرفي نامه جهت بهره مندي بافندگان فرش دستباف خانگي از تسهيلات بانكي.docصدور معرفي نامه جهت بهره مندي بافندگان فرش دستباف خانگي از تسهيلات بانكيبازرگانی
صدور معرفي نامه جهت بهره مندي از مزاياي بيمه قاليبافان خانگي.docصدور معرفي نامه جهت بهره مندي از مزاياي بيمه قاليبافان خانگيبازرگانی
صدور كارت شناسايي موقت قاليبافي.docصدور كارت شناسايي موقت قاليبافيبازرگانی
جذب ناظران افتخاري.docجذب ناظران افتخاريبازرگانی
ثبت سفارش اينترنتي.docثبت سفارش اينترنتيبازرگانی
تغييرات كالابرگي.docتغييرات كالابرگيبازرگانی
آمار و اطلاعات صادرات و واردات.docآمار و اطلاعات صادرات و وارداتبازرگانی
اخذ شكايات مردمي.docاخذ شكايات مردميبازرگانی
احداث مجتمع متمركز قاليبافی.docاحداث مجتمع متمركز قاليبافیبازرگانی
اجراي احكام.docاجراي احكامبازرگانی
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)