- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > HitCounter > دانشگاه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه  

HitCounter: دانشگاه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه

عنوان

دانشگاه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 

Url

/Amozesh/Pages/Uni/G-Afag.aspx 

Link

دانشگاه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 

ListID

 

ItemID

36 

WebID

0f60d71e-b18d-478c-945d-3d1cfba8e920 

Hit

8,138 

DayHit

WeekHit

28 

MonthHit

28 

YearHit

28 
پیوست ها
زمان ایجاد 1391/02/24 15:16  توسط System Account 
زمان آخرین تغییر 1394/01/08 01:58  توسط System Account 
Powered By "VITACO"
طراحی شده توسط ویتاکو (فناوری مجازی آذربایجان)