- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > HitCounter > دانشگاه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه  

HitCounter: دانشگاه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه

عنوان

دانشگاه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 

Url

/Amozesh/Pages/Uni/G-Afag.aspx 

Link

دانشگاه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 

ListID

 

ItemID

36 

WebID

0f60d71e-b18d-478c-945d-3d1cfba8e920 

Hit

20,713 

DayHit

15 

WeekHit

57 

MonthHit

64 

YearHit

258 
پیوست ها
زمان ایجاد 1391/02/24 15:16  توسط System Account 
زمان آخرین تغییر 1396/02/10 21:13  توسط System Account 
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)