- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > صفحات > DarbareOstan > KeshavarziVaMohitZist  

Web Part Page Title Bar image
Taikhche

پورتال استان آذربایجان غربی

 

کشاورزی و محیط زیست

وسعت در سال 85-86 

 

·   مساحت اراضي زير كشت زراعي و باغي استان 797 هزار هكتار.

·   مساحت اراضي زير كشت آبي استان 398 هزار هكتار.

·   مساحت اراضي زير كشت ديم استان 400 هزار هكتار.

·   مساحت اراضي زير كشت زراعي استان 694 هزار هكتار.

·   مساحت اراضي زير كشت باغي استان 103 هزار هكتار.

·   مساحت مراتع  استان  5/2  ميليون هكتار.

·   مساحت جنگلهاي  استان  174  هزار هكتار.

 

 

 

توليدات استان در سال85 -86 

 

·   كل توليدات استان در سال 85 بالغ بر 2/5 ميليون تن ميباشد.

·   ارزش ريالي توليدات فوق 12480 ميليارد ريال ميباشد.

·   توليدات زراعي استان  بالغ بر 5/3 ميليون تن

·   توليدات باغي استان  در حدود  2/1 ميليون تن

·   توليدات دامي  استان  بالغ بر 575 هزار  تن

·   توليدات آبزيان استان  بالغ بر 7 هزار تن

 

عمده ترين توليدات استان در محصولات زراعي و باغي استان در سال 85-86 

 

·   گندم : 677 هزار تن

·   چغندر  : 1667 هزار تن

·    يونجه : 532 هزار تن

·   سيب : 850 هزار تن

·   انگور : 160 هزار تن

 

 

 


 

 

دام و طيور، زنبور عسل، شيلات و آبزيان

 

در اين زير مجموعه بحث كلي حول محور دامهاي اقتصادي و چهار پايان است كه توليدات و يا فرآورده هاي ناشي از پرورش و نگهداري آنها مورد نياز جامعه است و براي دامدار ايجاد در آمد مي كند.

بر اساس اطلاعات موجود دامهاي اقتصادي استان در اين زير مجموعه شامل گوسفند، بز، گاو و گاوميش است. هدف از پرورش و نگهداري آنها توليد شير، گوشت، پشم و پوست مي باشد.

شيوه رايج پرورش و نگهداري و بهره برداري از دام در استان، از شيوه معيشتي و سنتي تا شيوه­هاي نيمه مدرن و صنعتي نوسان مي كند، ولي پرورش دام با روشهاي سنتي روش غالب مي باشد، و اكثريت جمعيت دامي استان را نژادهاي بومي و كم بازده ( با ضريب تبديل كم) تشكيل مي­دهد. میزان تولید شیر و گوشت قرمز در سال 1384 در سطح استان آذربایجان غربی به ترتیب 7/333 و 5/50 هزار تن بوده است.  

پرورش طيور به دو صورت بومي و صنعتي صورت مي­گيرد. پرورش مرغ و ماكيان به شكل بومي در شرايط روستا نگهداري و پرورش داده ‌مي‌شود و فرآورده‌هاي آنها بيشتر جنبه خود مصرفي خانوار­هاي مزبور را دارد. پرورش مرغ و طيور به صورت صنعتي شامل پرورش مرغ گوشتي و مرغ تخم گذار مي باشد.

در سال 1384 در سطح استان 487 واحد پرورش دهنده صنعتي مرغ گوشتي فعال بوده اند که ظرفيت آنها در هر دوره 7653180 قطعه است. مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتي نسبت به سال قبل از نظر تعداد، تعداد سالن و ظرفيت به ترتيب رشدي حدود 8/3 ، 5 و 7/5 درصد را داشته­اند.

از نظر ظرفيت پرورش مرغ گوشتي شهرستان اروميه با اختصاص حدود 5/27 درصد از كل ظرفيت استان به خود در جايگاه اول و شهرستان خوي با 9/17 درصد در رده بعدي قرار گرفته است.

در سال جاري مجموع توليد گوشت مرغ در اين واحدها در طي سال حدود 26902 تن بود كه نسبت به سال 1383 تقریبا ثابت بوده است. از نظر توليد نيز شهرهاي اروميه و خوي به ترتيب با توليد  1/28 و 19 درصد بيشترين سهم را داشتند.

در جدول (3-9) وضعيت اين واحدها برحسب ظرفيت، تعداد، تعداد سالن، توليد در سطح شهرستانها و استان نشان داده شده است.

 

جدول (3-9) مرغداريهاي پرورش دهنده مرغ گوشتي استان، تعداد سالنها و ظرفيت و مقدار توليد آنها در سالهای84-1383

تولید(تن)

ظرفيت (قطعه)

تعداد سالن

تعداد مرغداري

سال و شهرستان

26962200

7239180

722

469

1383

26901896

7653180

765

487

1384

7572884

2103950

210

115

اروميه

538038

145000

15

9

اشنويه

1748624

496300

50

37

بوكان

185623

50000

5

4

پيرانشهر

387387

114000

11

8

تكاب

112988

30000

3

2

چالدران

5030654

1374090

137

91

خوي

295920

80000

8

7

سردشت

1775525

484500

48

39

سلماس

1490365

408700

41

27

شاهيندژ

1708270

469000

47

35

ماكو

2152153

786900

79

29

مهاباد

1549549

442240

44

35

مياندوآب

2353916

668500

67

49

نقده

ماخذ- سالنامه آماری استان 1384

مرغداريهاي صنعتي پرورش مرغ تخمگذار در سطح استان طي سال 1384، برابر 51 واحد بوده كه جمع كل ظرفيت پرورش مرغ در آنها حدود 1070402 قطعه بوده است. از محل فعاليت اين واحدها حدود 6729 تن تخم مرغ خوراكي توليد و به بازارهاي مصرف عرضه شده است. شهرهاي خوي، اروميه و مهاباد به ترتيب با توليد 30 ، 21و 13 درصد ( 2026 ، 1441 و 867 تن) از كل تخم مرغ توليد شده در مرغداريهاي استان بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. در جدول (4-9) وضعيت اين واحدها در سال 1384 از نظر توزيع شهرستاني و ظرفيت و ميزان توليد تخم مرغ آنها نشان داده شده است.

جدول (4-9)  تعداد، ظرفيت و توليد واحدها پرورش دهنده، مرغ تخم گذار در استان در سالهای 84-1383

تولید(تن)

ظرفيت (قطعه)

تعداد سالن

تعداد مرغداري

سال و شهرستان

6148

1070402

107

51

1383

6729

1070402

107

51

1384

1441

265500

27

10

اروميه

0

0

0

0

اشنويه

318

57500

6

4

بوكان

0

10000

1

1

پيرانشهر

64

10000

1

1

تكاب

0

0

0

0

چالدران

2026

302808

30

12

خوي

64

10000

1

1

سردشت

352

50000

5

2

سلماس

255

30000

3

3

شاهيندژ

350

35000

3

2

ماكو

867

136000

14

4

مهاباد

444

69594

7

5

مياندوآب

548

94000

9

6

 نقده

مأخذ- سالنامه آماری استان 1384  • تعداد بازدید امروز
4
  • تعداد بازدید این هفته
7
  • تعداد بازدید این ماه
104
  • تعداد بازدید این سال
1470
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)