- محتویات اصلی صفحه

سلامت و امنیت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > سلامت و امنیت > صفحات > BehdashtoDarman > Azmayeshgah  

Web Part Page Title Bar image
Bimarestan

 

آزمایشگاه های آذربایجان غربی

 

ردیف

نام آزمایشگاه

نوع آزمایشگاه

نام مسئول

شهرستان

آدرس

تلفن

بخشهای فعال

1

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

دولتی

دکتر ایلخانی زاده

ارومیه

بلوار ارشاد

04413469930

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

2

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

دولتی

دکتر عباسی

ارومیه

خ کاشانی

04412237077

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

3

مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی

دولتی

دکتر طالبی

ارومیه

خ کاشانی

04413444591

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

4

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی

دولتی

آقای مهدی نژاد

ارومیه

ابتدای جاده سلماس-جنب اداره کشاورزی

04417703410

بیوشیمی، هماتولوژی

5

مرکز کلینیکال پاتولوژی استان

مرکزی

دکتر ابراهیم پور آذر

ارومیه

خ کاشانی

04413447440

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

6

بیمارستان شهید عارفیان

خصوصی

دکتر شمس الدینی

ارومیه

خ بسیج

04412233191

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

7

بیمارستان امام رضا(ع)

خصوصی

دکتر اسماعیل زاده

ارومیه

خ مولوی

04413469929

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

8

بیمارستان آذربایجان

خصوصی

دکتر بهبهانی

ارومیه

خ شهید بهشتی

04413463301

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

9

بیمارستان شفا

خصوصی

دکتر اقبال

ارومیه

خ امام

04412225588

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

10

سازمان انتقال خون

مرکزی

دکتر اولیائی رضایی

ارومیه

بلوار مدرس

04413442111

سرولوژی

11

مرکز پاتوبیولوژی ارومیه

خصوصی

دکتر قوام، دکتر انصاری

ارومیه

خ امام

04412233235

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

12

دکتر میلانی

خصوصی

دکتر میلانی

ارومیه

تقاطع خیام شمالی و شهید مدنی

04412230240

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

13

پزشکی هسته ای

خصوصی

دکتر فاضل، دکتر فیروزی

ارومیه

خ امام

04412231896

هورمون

14

پاتوبیولوژی شمس

خصوصی

دکتر علمداری

ارومیه

خ امام

04412240180

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

15

مهر

خصوصی

دکتر طالبی

ارومیه

خ خیام شمالی

04412229294

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

16

سامان

خصوصی

دکتر برادران

ارومیه

خ امام

04412236959

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

17

دکتر عباس زاده

خصوصی

دکتر عباس زاده

ارومیه

خ خیام شمالی

04412234112

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

18

بیمارستان دکتر صولتی

خصوصی

دکتر فروغی پور

ارومیه

خ امام

044125222525

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

19

کلینیک قدس

خصوصی

دکتر عباسی

ارومیه

خ خیام شمالی

04412240229

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

20

پاستور

خصوصی

دکتر علی نقی زاده

ارومیه

خ امینی-روبروی استانداری

04412233715

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

21

رازی

خصوصی

دکتر حسن زاده

ارومیه

خ کاشانی-جنب آموزش و پرورش

04412223545

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

22

پارس

خصوصی

دکتر لطفی نژاد، دکتر طراوتی

ارومیه

خ خیام شمالی

04412234891

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

23

آبان

خصوصی

دکتر جاویدی

ارومیه

خ شهید مدنی

04412245098

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

24

آریان

خصوصی

دکتر کمالی

ارومیه

خ کاشانی

04413450044

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

25

مرکز بهداشتی درمانی میاوق

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ارومیه

روستای میاوق

04432362420

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

26

مرکز بهداشتی درمانی اقبال

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ارومیه

خ ولیعصر

04412773006

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

27

مرکز بهداشتی درمانی نیکخواه

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ارومیه

خ میرزای شیرازی

04412775686

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

28

مرکز بهداشتی درمانی شماره15 شهری

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ارومیه

شهرک فرهنگیان

04413830133

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

29

مرکز بهداشتی درمانی میاوق

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ارومیه

روستای میاوق

04432362420

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

30

مرکز بهداشتی درمانی سرو

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ارومیه

بخش سرو

04434623231

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

31

مرکز بهداشتی درمانی طلاتپه

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ارومیه

روستای طلاتپه

04433633240

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

32

مرکز بهداشتی درمانی نازلو

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ارومیه

روستای نازلو

04433622579

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

33

مرکز بهداشتی درمانی بالو

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ارومیه

روستای بالو

04432222411

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

34

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

دولتی

دکتر حسن زاده

سلماس

بلوار جمهوری اسلامی

04435228884

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

35

مرکز بهداشت سلماس

دولتی

دکتر ابراهیم پور

سلماس

خ چمران

04435224039

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

36

مرکز بهداشتی درمانی تازه شهر

دولتی

دکتر ابراهیم پور

سلماس

تازه شهر

04435352227

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

37

دکتر حسن زاده

خصوصی

دکتر حسن زاده

سلماس

خ مدرس

04435223739

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

38

دکتر امینی

خصوصی

دکتر امینی

سلماس

خ امام

04435222373

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

39

تامین اجتماعی

خصوصی

دکتر ابراهیم پور

سلماس

بلوار جمهوری اسلامی

04435228000

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

40

بیمارستان شهید مدنی

دولتی

دکتر ذغالچی

خوی

میدان ولیعصر

04612223222

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

41

بیمارستان قمر بنی هاشم

دولتی

دکتر خبری

خوی

میدان بسیج

04612332112

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

42

درمانگاه تامین اجتماعی

خصوصی

دکتر پیرکندی

خوی

خ شهید طباطبایی

04612335606

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

43

تشخیص طبی

دولتی

دکتر پیرکندی

خوی

خ شریعتی

04612226565

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

44

بهار

خصوصی

دکتر اویسی

خوی

خ امام

04612227007

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

45

پاستور

خصوصی

دکتر خبری

خوی

خ امام

04612227117

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

46

دکتر زریاب

خصوصی

دکتر زریاب

خوی

خ امام

04612248502

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

47

سینا

خصوصی

دکتر قاسم زاده اقدم

خوی

خ امام

04612220994

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

48

پاتوبیولوژی مرکزی

دولتی

دکتر مودب

خوی

خ امام

04612227828

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

49

مهر

خصوصی

دکتر ذغالچی

خوی

خ امام

04612222204

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

50

ولیعصر(عج)

خصوصی

دکتر صادقی

خوی

خ امام

04612222207

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

51

بیمارستان قدس

دولتی

دکتر امیدوار

ماکو

خ امام

04623222325

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

52

مرکز بهداشت ماکو

دولتی

دکتر ابراهیم پور

ماکو

خ شهید قنبری

04623222534

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

53

پاستور

خصوصی

دکتر نصرتیان

ماکو

میدان مرکزی

04623226146

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

54

شفا

خصوصی

دکتر اکبرزاده

ماکو

خ امام

04623226131

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

55

بیمارستان شهید بهشتی

دولتی

دکتر ابراهیم پور

چالدران

بلوار امام علی(ع)

04623624517

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

56

مرکز بهداشت چالدران

دولتی

دکتر ابراهیم پور

چالدران

خ 17شهریور

04623622633

بیوشیمی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

57

مرکز بهداشت قره ضیاءالدین

دولتی

دکتر ابراهیم پور

قره ضیاءالدین

بلوار انقلاب

04622722212

بیوشیمی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

58

بیمارستان امام خمینی

دولتی

دکتر فیضی

سردشت

خ امام

04443222929

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

59

مرکز بهداشت شهری1

دولتی

دکتر ابراهیم پور

سردشت

خ فرمانداری

04443222113

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

60

مرکز بهداشتی درمانی میرآباد

دولتی

دکتر ابراهیم پور

سردشت

بخش میرآباد

04443233666

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

61

مرکز بهداشتی درمانی ربط

دولتی

دکتر ابراهیم پور

سردشت

بخش ربط

04443222195

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

62

پلی کلینیک خاتم الانبیاء(ص)

دولتی

دکتر ابراهیم پور

سردشت

خ شهید قلیپور

04443229022

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

63

بیمارستان امام خمینی

دولتی

دکتر ابراهیم پور

مهاباد

خ دانشگاه

04426261820

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

64

مرکز بهداشت مهاباد

دولتی

دکتر ابراهیم پور

مهاباد

بلوار توحید

04422222008

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

65

مرکز بهداشت امیرالمومنین

دولتی

دکتر ابراهیم پور

مهاباد

میدان استقلال

04422224860

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

66

مرکز بهداشت شافعی

دولتی

دکتر ابراهیم پور

مهاباد

خ خلفای راشدین

 

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

67

مرکز بهداشت بداق سلطان

دولتی

دکتر ابراهیم پور

مهاباد

میدان استقلال

 

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

68

مرکز بهداشت فرهنگیان

دولتی

دکتر ابراهیم پور

مهاباد

خ ساحلی

04422334016

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

69

مرکز بهداشت گوگ تپه

دولتی

دکتر ابراهیم پور

مهاباد

روستای گوگ تپه

 

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

70

دکتر زینی

خصوصی

دکتر زینی

مهاباد

چهارراه آزادی

04422225432

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

71

مهر

خصوصی

دکتر غلام الذاکرین

مهاباد

خ جمهوری

04422226486

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

72

پاستور

خصوصی

دکتر نوری

مهاباد

خ صلاح الدین ایوبی

04422224294

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

73

دکتر ژیان

خصوصی

دکتر ژیان

مهاباد

چهارراه آزادی

04422230930

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

74

شفا

خصوصی

دکتر مکری

مهاباد

خ صلاح الدین ایوبی شرقی

04422226344

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

75

تامین اجتماعی

خصوصی

دکتر ابراهیم پور

مهاباد

خ صلاح الدین ایوبی

04422220001

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

76

سازمان انتقال خون

دولتی

دکتر نصر ارکن

مهاباد

بلوار معلم، فلکه مادر

04422333100

سرولوژی

77

بیمارستان شهدا

دولتی

دکتر ابراهیم پور

تکاب

خ انقلاب

04825222871

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

78

مرکز بهداشت تکاب

دولتی

دکتر ابراهیم پور

تکاب

خ انقلاب

04825222871

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

79

بیمارستان نبی اکرم(ص)

دولتی

دکتر ابراهیم پور

اشنویه

میدان انقلاب اسلامی

04445622303

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

80

مرکز بهداشت اشنویه

دولتی

دکتر ابراهیم پور

اشنویه

خ کارگر شمالی

04445624964

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

81

مرکز بهداشت نالوس

دولتی

دکتر ابراهیم پور

اشنویه

بخش نالوس

04445623203

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

82

بیمارستان شهید راثی

دولتی

دکتر ابراهیم پور

شاهیندژ

خ پاسدار

04824223170

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

83

مرکز بهداشت شاهیندژ

دولتی

دکتر ابراهیم پور

شاهیندژ

خ شهدا

04824223153

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

84

مرکز بهداشت کشاورز

دولتی

دکتر ابراهیم پور

شاهیندژ

بخش کشاورز

04824224370

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

85

مرکز بهداشت محمودآباد

دولتی

دکتر ابراهیم پور

شاهیندژ

بخش محمودآباد

04824222414

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

86

دکتر نصیریان

خصوصی

دکتر نصیریان

شاهیندژ

خ امام

04824223469

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

87

بیمارستان امام خمینی

دولتی

دکتر ملک کندی

نقده

خ دانشگاه

04436261820

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

88

مرکز بهداشت نقده

دولتی

دکتر ابراهیم پور

نقده

خ امام

04436222959

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

89

مرکز بهداشت محمدیار

دولتی

دکتر ابراهیم پور

نقده

بخش محمدیار

04436332999

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

90

شفا

خصوصی

دکتر ابراهیم پور

نقده

خ امام

04436223456

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

91

دکتر غلامی

خصوصی

دکتر غلامی

نقده

خ امام

04436226224

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

92

مهر

خصوصی

دکتر ملک کندی

نقده

خ امام

04436223873

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

93

مرکز بهداشت بوکان

 

دکتر ابراهیم پور

بوکان

بلوار کردستان

04826222115

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

94

بیمارستان شهید قلیپور

دولتی

دکتر بهرامی، دکتر مولوی

بوکان

بلوار شهدا

04826230701

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

95

تامین اجتماعی

خصوصی

دکتر ابراهیم پور

بوکان

بلوار جمهوری اسلامی

04826231480

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

96

دکتر عباسی

خصوصی

دکتر ابراهیم پور

بوکان

بلوار کردستان

04826228383

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

97

شفا

خصوصی

دکتر بهرامی

بوکان

بلوار کردستان

04826225858

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

98

بهار

خصوصی

دکتر مولوی

بوکان

بلوار کردستان

04826222204

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

99

بیمارستان عباسی

دولتی

دکتر مظفری

میاندوآب

خ شهید باکری

04812458800

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

100

مرکز بهداشت میاندوآب

دولتی

دکتر ابراهیم پور

میاندوآب

خ پاسداران

04812422661

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

101

بیمارستان حضرت فاطمه(س)

دولتی

دکتر یغمایی، دکتر شفیع زاده

میاندوآب

خ ساحلی

04812224800

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

102

تامین اجتماعی

خصوصی

دکتر ابراهیم پور

میاندوآب

خ پاسداران

04812222222

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

103

سینا

خصوصی

دکتر شفیع زاده

میاندوآب

خ طالقانی

04812223247

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

104

دکتر سایه روشن

خصوصی

دکتر سایه روشن

میاندوآب

خ امام

04812227045

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

105

دکتر کلانتری

خصوصی

دکتر کلانتری

میاندوآب

خ امام

04812226545

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

106

درمانگاه شهدا

دولتی

دکتر ابراهیم پور

میاندوآب

خ شهدا

04812221830

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

107

مرکز بهداشت چهاربرج

دولتی

دکتر ابراهیم پور

میاندوآب

بخش چهاربرج

04812222222

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

108

بیمارستان امام خمینی

دولتی

دکتر ابراهیم پور

پیرانشهر

خ استقلال شرقی

04444224080

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

109

مرکز بهداشت پیرانشهر

دولتی

دکتر ابراهیم پور

پیرانشهر

خ استقلال شرقی

04444224057

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

110

مهر

خصوصی

دکتر یزدانی نیا

پیرانشهر

خ آزادی شرقی

04444225050

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی

111

بیمارستان امام خمینی

دولتی

دکتر زرینی

مهاباد

خ سرباز

04422226166

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

112

دکتر نعمتی

خصوصی

دکتر نعمتی

ارومیه

پنجراه

04413456607

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

113

دکتر جلوند

خصوصی

دکتر جلوند

ارومیه

خ شهید مدنی

04412245825

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

114

مرکز بهداشت آواجیق

دولتی

دکتر ابراهیم پور

چالدران

بخش آواجیق

04622222222

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی

115

بیمارستان فجر

دولتی

دکتر امیدوار

ماکو

خ امام

04623244215

بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون

 

   • تعداد بازدید امروز
11
  • تعداد بازدید این هفته
65
  • تعداد بازدید این ماه
521
  • تعداد بازدید این سال
2602
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)