- محتویات اصلی صفحه

سلامت و امنیت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > سلامت و امنیت > صفحات > BehdashtoDarman > Darokhane  

Web Part Page Title Bar image
Bimarestan

داروخانه هاي شهر اروميه

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : اروميه

1

دكتر آستا

شبانه روزی

خ اميني جنب تعاوني مصرف شهروروستا

2241991-0441

2

دكتر آهنگران

روزانه

خ استاد شهريار

3829999-0441

3

دكتر اخوان

روزانه

خ مدني 2

2238888-0441

4

دكتر احمدي

روزانه

خ سربازان گمنام نبش استادان

5

دكتر ارژنگ نيا

روزانه

خ مدني 2

2233353-0441

6

دكتر اقدامي <فارابي>

روزانه

خ امام انتهاي كوچه صنايع دستي ساختمان 102

2229444-0441

7

دكتر اكبري

شبانه روزي

اول كشتارگاه

2763910-0441

8

دكتر اماموردي <جابرابن حيان>

روزانه

خ خيام جنوبي پلاك 29/3

2225747-0441

9

دکتر اميرابي

نيمه وقت

فلکه مادر اول- خ آهن دوست

3454710-0441

10

دكتر اميري

روزانه

بلوار نبوت نبش کوی 12 پلاک 134/1

3363509-0441

11

دکتر اميني

روزانه

کشتارگاه روبروی بانک صادرات

12

دکتر اميني کيا

شبانه روزي

جنب بيمارستان طالقاني

3459380-0441

13

بدلي

شبانه روزي

خ والفجر1- تقاطع فرهنگيان

3370444-0441

14

دکتر بقايي

روزانه

خ وليعصر

2770604-0441

15

دكتر بنائي<نور >

روزانه

خ امام

2222645-0441

16

بهفروز

روزانه

جاده انهر سه راهی الواج

3834823-0441

17

دكتر پاشايي

روزانه

خ سرداران نرسيده به ميدان امام حسين

2233129 -0441

18

دكتر تيموري

روزانه

خ منتظري

2351558-0441

19

دكتر جعفري

روزانه

خ وليعصر اول زير گذر

2775768-0441

20

دكتر جمشيدي

روزانه

خ مدني 2 پلاك 81

2236045-0441

21

دكتر جهان

نيمه وقت

خ شهرك فرهنگيان

3820700-0441

22

دكتر جهانشاهي

روزانه

خ آزادي نرسيده به چهارراه وليعصر

2773130-0441

23

دكتر جوانبخت <بيمارستان دكتر صولتي>

روزانه

خ امام بيمارستان خصوصي صولتي

2220303-0441

24

دكتر حبي <صدريه>

روزانه

خ امام پلاك 256

2222663-0441

25

دکتر حسن زاده

روزانه

خيابان 8 شهريور نبش کوی 34 (سه راهی کوثر)

26

دكتر حديدي

نيمه وقت

خ خيام شمالي پلاك 17

2236537-0441

27

دكتر حصاري

نيمه وقت

خ نبوت باند پائين شيخ تپه

3443817 – 0441

28

دكتر حيدري

نيمه وقت

خ عطايي كوچه شماره 11

2226567 -0441

29

دكتر دانشور

روزانه

خ نبوت پلاك 336

3361206-0441

30

دكتر دلشاد

روزانه

خ كاشاني پلاك210

2226802-0441

31

دكتر ربيعي

روزانه

خ برق جنب درمانگاه نوين فارابي

2237186-0441

32

دكتر رحيمي راد

شبانه روزي

داخل بيمارستان مطهري

2244603-0441

 

33

دكتر رخشانخواه

روزانه

خ مدني يك اول خيابان مجاهد

2350640-0441

34

دكتر رزاقي

روزانه

خ مدرس

3461550-0441

35

دکتر رضازاده

روزانه

شهرک ايثار خيابان جمهوری روبروی خيابان رسالت

36

دكتر ريخته گر

نيمه وقت

خ شهيد دستغيب نرسيده به پل

233 183 2-0441

37

دكتر ريسمانكار <بوعلي>

روزانه

خ طالقاني

2352459-0441

38

دكتر زرگري افشار

روزانه

خ مدني 3 نرسيده به چهارراه باباساعي

2357000-0441

39

زهي بخش <دانش>

روزانه

خ دانش 2

2236221-0441

40

دكتر شافعي

روزانه

شهرك فرهنگيان جنب درمانگاه بوعلي

3827519-0441

41

دکتر شاه محمدي

روزانه

بزرگراه خاتم الانبيا خ المهدی

2365830-0441

42

دكتر شقاقي

شبانه روزي

شهرك فرهنگيان

3847575-0441

43

شفا

روزانه

خ امام بيمارستان خصوصي شفا

2222324-0441

44

دكتر صابري

نيمه وقت

خ بهداري روبروي مسجد امام حسين

3462160-0441

45

دکتر صالحي صدقياني

روزانه

خ طالقانی

2350931-0441

46

دکتر طاهری

روزانه

خ شهيد بهشتی نرسيده به استادان جنب درمانگاه حکيم

1-3472720-0441

47

دكتر طلاگري <رازي>

روزانه

خ بهشتي بيمارستان خصوصي آذربايجان

3461440 -0441

48

دكتر طلعت

روزانه

خ عطايي - ساختمان فرهمند<نويد>

2245553-0441

49

دکتر ظرافت شعار

روزانه

خ امامت نرسيده به فلکه امامت

3466901-0441

50

دكتر عاصي <پاستور>

روزانه

خ آيت الله كاشاني پلاك190

3442301 -0441

51

دكتر عباس زاده <علي ابن ابيطالب>

روزانه

خ سرداران پلاك 89

2224880-0441

52

دكتر عباس زاده <حافظ>

روزانه

خ آيت الله مدني <اهر نجاتي>

2223640-0441

53

دكتر عليان

روزانه

خ شهيد عطايي نرسيده به خ مدني 2

2239665-0441

54

دكتر عماني

روزانه

خ خيام شمالي

2234495-0441

55

دكتر غفارزاده

روزانه

خ كاشاني روبروي بيمارستان مطهري

3461653-0441

56

دكتر فتاح پور

روزانه

خ خيام شمالي پلاك 35

2229067-0441

57

دكتر فراز جو

روزانه

خ مدني2نرسيده به ميدان امام حسين

2241886-0441

58

دكتر فربودي

روزانه

نبش خيابان خيام و مدني

2221977-0441

59

دكتر فرد صادق <ارسطو>

روزانه

خ ابوذر چهارراه صدوقي

2787817-0441

60

دكتر فرهنگي

روزانه

خ سرداران

2240034-0441

61

دكتر فيضي

روزانه

خ وليعصر- خ ابوذر پلاك 334

2781266 -0441

62

دكتر قريشي

شبانه روزي

بلوار 17شهريور تقاطع وليعصر

2333817-0441

63

دکتر قريشي

روزانه

بزرگراه خاتم الانبيا

2369988-0441

 

64

دكتر كلامي <سهند>

روزانه

خ باكري

2231900-0441

65

دكتر مالك

نيمه وقت

خ خيام شمالي کوجه خان باباخان پلاک42

2772149-0441

66

دکتر مائيل

روزانه

خ شهيد اميني نرسيده به خيابان شهيد مدرس پلاك 168

3471119-0441

67

محمد فوقي

روزانه

شهرك فرهنگيان خيابان 22 متري

3829590-0441

68

دكتر محمودي فر

نيمه وقت

خ خيام شمالي كوچه خانباباخان دو

2225282-0441

69

مرادزاده

روزانه

خ مدني 2 ساختمان خليفه گري - ميدان امام حسين

2239900-0441

70

دكتر مطلم

روزانه

كشتارگاه - خ شهيد رجايي ،ميدان ظفر

2770155-0441

71

دكتر ملكي <آذربايجان>

روزانه

خ اميني پلاك 7و11

2221348-0441

72

دكتر نازلويي

نيمه وقت

ميدان شهداء خيابان اميركبير پلاك 49

2779935-0441

73

دكتر ناصرنيا

روزانه

خ پانزده خرداد ميدان امام حسين

2236326-0441

74

دكتر نشاني <سينا>

روزانه

خ امام

2222669-0441

75

دکتر نشاني

روزانه

خ کشتارگاه روبروی بانک صادرات

2368235-0441

76

دكتر نعمتي

روزانه

خ امام - بن بست قاسملو

2238235-0441

77

دكتر نفوذي

روزانه

خ خيام شمالي

2350931-0441

78

دكتر نوري

روزانه

بلوار شهداء روبروي شركت نفت

2781123-0441

79

دكتر نيساري

روزانه

خ آزادگان نرسيده به ميدان آزادگان

3444763 -0441

80

دكتر وكيلي زاده

روزانه

خ باكري جنب بانك ملي- سه راه کاشاني

2235740-0441

81

دكتر وفادار افشار

روزانه

خ مدنی 3 جنب زير گذر پلاک 86

2247895-0441

82

هاشمي <نو هاشمي>

روزانه

خ امام پلاك 3و1

2222587-0441

83

قدس

روزانه

خ خيام شمالي تقاطع مدني

2235135-0441

84

هلال احمر

روزانه

خ - جهاد فلكه جهاد

2224820-0441

85

ثارالله

شبانه روزي

آخر خ پرورش درمانگاه ثارالله

2332304-0441

داروخانه هاي حومه اروميه

86

دكتر ميزانی

روزانه

روستاي بند

2244165-0443

87

دکتر اخگري

روزانه

روستاي بالانج

2643778-0443

88

دكتر آخوندزاده

روزانه

قوشچی خ حافظ

3222700-0443

89

حيدرلو

روزانه

دهستان قولنجي - خ امام روبروي بانك تجارت

3272299-0443

90

دكتردكانداريان

نيمه وقت

نوشين شهر ، خ امام

3723351-0443

91

دكتر سجودي

روزانه

نوشين شهر ، خ امام

3722983-0443

92

دکتر نصيری

روزانه

نوشين شهر ، خ امام روبروی خانه های سازمانی کارخانه قند

 

93

دكتر رفيع زاده

روزانه

روستاي زيوه

4243610-0443

94

مرادزاده

روزانه

بخش صومای برادوست چهارراه چری

4894040-0443

95

دكتر همت يار

روزانه

روستاي بالو - خ اصلي

3534224-0443

 

 

 

داروخانه هاي شهرستان خوي

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : خوی

1

دكتر انوري < بوعلي >

روزانه

خ انقلاب پلاك 4178

2443057-0461

2

دكتر اخروي < فارابي >

روزانه

خ طالقاني پلاك 102

2224646-0461

3

دكتراسدي

روزانه

خ امام پلاک1996

2230222-0461

4

دکتر بدريفر

روزانه

خ طالقانی روبروی پاسگاه انتظامی شماره 3

2229054-0461

5

دكتر جبارپور

روزانه

محله امامزاده پلاك 1

2331731-0461

6

دكتر جعفرزاده < پاستور >

روزانه

خ امام حسن مجتبي پلاك 40

2331879-0461

7

دكتر جعفري

روزانه

محله امامزاده

8

دكتر چهراقي

روزانه

ميدان وليعصر پلاك 9/4714

2225496-0461

9

دكتر حاتمي

نيمه وقت

خ امام پلاك 15

2222886-0461

10

دکتر حاج حسينلو

روزانه

خ امام روبروي مسجد آقا ابراهيم

2224894-0461

11

دكتر حسن زاده

روزانه

خيابان شريعتي روبروي اداره پست داخل درمانگاه فرهنگيان

12

دکتر حناری

روزانه

خ امام پلاک 196

13

دکتر خسرو شاهي

شبانه روزی

داخل بيمارستان قمر بنی هاشم

2350722-0461

14

دكتر راثي < رازي >

روزانه

خ امام پلاك 3396

2225960-0461

15

دكتر رحيمي

روزانه

ميدان وليعصر جنب بيمارستان شهيد مدنی

2722855-0461

16

دكتر سيد كباري

روزانه

خ اميرالمومنين جنوبي پلاك 10

2223810-0461

17

دكتر سيد كباري < باوندي >

روزانه

بخش يك پلاك 4363

2229828-0461

18

شفابخش

روزانه

خ شهيد صمدزاده

2229755-0461

19

دكتر صادقي <حكيم>

روزانه

خ شريعتي پلاك 2517

2225744-0461

20

دكتر ظروفچي

روزانه

خ سلامت

2229333-0461

21

دكتر عليائي

روزانه

خ امام ساختمان پزشكان بوعلي پلاک 2085و2086

2229431-0461

22

فتاحي < خيام >

روزانه

خ امام پلاك 204

2220900-0461

23

مختارزاده < اسلام >

روزانه

خ امام پلاك 3310

2222855-0461

24

مرغوبي <آذربايجان >

شبانه روزی

خ طالقاني پلاك 259

2223709-0461

25

دكتر ملا حسني

روزانه

خ امام نرسيده به كوچه آقاسي

2223472-0461

26

دکتر وليلو

روزانه

بخش فيرورق خ انقلاب پلاک 207

 

 

 

داروخانه هاي شهرستان اشنويه

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : اشنويه

1

دكتر پوررجب

روزانه

خ سربازان گمنام

5623049-0444

2

دکتر دادمهر

روزانه

خ امام روبروی مسجد جامع

5628313-0444

3

دكتر قليچ خاني

روزانه

خ سربازان گمنام جنب بانك مسكن

5624400-0444

4

كوثر

روزانه

جنب شبكه بهداشت درمان

5622302-0444

 

 

 

داروخانه هاي شهرستان بوکان

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : بوکان

1

دكتر احمدي

روزانه

خ كردستان

6227907-0482

2

دكتر اصلاني

روزانه

خ كردستان روبروي فرمانداري

6228448-0482

3

دکتر حسين زاده

روزانه

خ شهيد حيدری جنب پزشکی قانونی

4

دكتر پاپژ

روزانه

پايين تر از سه راهي استاد هيمن خيابان انقلاب پلاك 18

6223205-0482

5

دکتر حقي

روزانه

اميراباد

6238939-0482

6

دکتر خضری

روزانه

خ وحدت پائين تر از چهارراه اسکندری

7

دكتر رسوليان

روزانه

خ كردستان سه راهي شهيد حيدري

6226644-0482

8

دكتر سراجي < ل قمان >

نيمه وقت

خ كردستان پلاك 243

6227123-0482

9

دکتر قادري

روزانه

ميدان انقلاب

6231617-0482

10

دکتر کريمي

روزانه

خ انقلاب

6226444-0482

11

دكترمنصوري وش

شبانه روزی

خ كردستان حنب بيمارستان

6225472-0482

12

دكتر ناصرزاده

روزانه

خ كردستان جنب بانك صادرات

6220773-0482

13

دكتر وحيدي

روزانه

خ مولوي

6225349-0482

14

زكريا

شبانه روزی

خ كردستان

6224450-0482

 

 

 

داروخانه هاي شهرستان پيرانشهر

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : پيرانشهر

1

دكتر اريش

شبانه روزی

خ استقلال شرقی جنب بيمارستان امام خمينی

4225797-0444

2

دكتر افتخاريفر

روزانه

خ استقلال شرقي روبروي شبكه بهداشت

4222254-0444

3

دکتر حجازی

روزانه

خ آزادی شرقی تقاطع 15 خرداد

4

دکتر خالدي زاده

روزانه

ميدان آزادی

4222638-0444

5

دكتر موسي زاده

روزانه

خ بهشتي جنب مرکز مخابرات

4222348-0444

6

مهرنيا

روزانه

خ شهيد بهشتي پلاك 824

4222223-0444

 

 

 

داروخانه هاي شهرستان تکاب

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : تکاب

1

دكتر افشاري

روزانه

خ انقلاب

5222735-0482

2

دکتر ايمانی

روزانه

خ انقلاب روبروی مخابرات

 

3

دکتر بافنده

روزانه

خ انقلاب روبروی بيمارستان

5228281-0482

4

دكتر پاك طينت

روزانه

خ انقلاب روبروي شهرداري

5222765-0482

5

دكتر عبدي

روزانه

خ انقلاب روبروي شهرداري

5224865-0482

6

مطهري

شبانه روزی

خ انقلاب

5222188-0482

 

 

 

شهرقره ضياءالدين

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : قره ضياءالدين

1

دکتر برگزين

روزانه

ميدان انقلاب روبروی مطب دکتر رنجبری

2727272-0462

2

دكترارغوانيان

روزانه

بلوار انقلاب

2722855-0462

3

دكترمظاهري

روزانه

بلوار انقلاب - ميدان انقلاب

2726172-0462

4

نويدي

روزانه

بلوار انقلاب

2722566-0462

 

 

 

 

شهرستان سردشت

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : سردشت

1

دکتر اصلان پور

روزانه

خ هيروشيما داخل کلينيک مصدومين شيميايی

3233545-0444

2

دکتر زرزا

روزانه

خ امام روبروي مخابرات

3225064 -0444

3

دکتر سقازاده

روزانه

داخل بيمارستان امام

3233229-0444

4

دكتر مولاني

روزانه

خ شهيد صالحي پلاك 327

3225377-0444

5

دكتر ودود رستمي

روزانه

خ سيد قطب فلكه صلاح الدين ايوبي پلاك 188

3229034-0444

6

شفاء

روزانه

خ امام

3222786-0444

 

 

 

شهرستان سلماس

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : سلماس

1

دکتر اروجلو

روزانه

تقاطع خ قرنی و معلم

5233681-0443

2

استوانه < رازي >

روزانه

خ امام پلاك 1646

5224151-0443

3

دكتر آهنگري < شفاء >

روزانه

ميدان توحيد

5222030-0443

4

دكتر بختياري < آذربايجان >

روزانه

خ امام پلاك 1

5222025-0443

5

پناهي گلشاني < سينا >

روزانه

خ قره ني پلاك 1620

5224443-0443

6

دكتر خوجه يي

روزانه

تقاطع خ امام وخ قره ني

5225044-0443

7

دانشمهر < فارابي >

روزانه

خ مدرس

5224440-0443

8

دكتر شير زادگان

روزانه

خ امام پلاک 520

5239165-0443

9

دكتر صدقياني

روزانه

خ مدرس نرسيده به ميدان توحيد

5223411-0443

10

دكتر قرباني

شبانه روزی

خ معلم تقاطع قره ني

5231346-0443

11

دكتر مهدي خاني

روزانه

 

12

دکتر عليپور

روزانه

بخش تازه شهر خ امام پلاک 10

5352855-0443

 

 

 

شهرستان شاهين دژ

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : شاهين دژ

1

آريا <سينا >

روزانه

خ امام

4222213-0482

2

دكتر باختر

روزانه

خ امام چهارراه مركزي

4222323-0482

3

دكتر داداشي

روزانه

خ امام روبروي بانك ملي

4223547-0482

4

دكتر قصابي

شبانه روزي

خيابان شهيد دستغيب داخل بيمارستان شهيد راثي

5

نهالي

روزانه

خ شهداء پلاك 1045

4222235-0482

6

دکتر محمدی نژاد

روزانه

بخش کشاورز – خ امام

4623707-0482

 

 

 

 

شهرستان مهاباد

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : مهاباد

1

دكتر بلوريان <خاتم الانبياء >

شبانه روزی

بلوار معلم داخل درمانگاه خاتم الانبياء

2442629-0442

2

دكتر جعفري

روزانه

ميدان امام پلاك 7

2237111-0442

3

دكتر حسيني

روزانه

خ استاد مجدي چهارراه آزادي پلاك 5

2226767-0442

4

دكتر خاتمي ­­­­

روزانه

خ جمهوري پلاك 1

2223251-0442

5

دكتر خرازي <شفاء >

روزانه

خ آزادي پلاك يك

2225856-0442

6

دکتر رضايي

روزانه

خ فلسطين روبروی کوچه حسن زاده

7

دكتر شرف كندي

روزانه

خ طالقاني شرقي پلاك 52

2223308-0442

8

دكتر شيخ آقايي

روزانه

خ صلاح الدين ايوبي غربي

2222416-0442

9

دكتر عزيزي

روزانه

خ جمهوري اسلامي پلاك 1917

2233944-0442

10

دكتر فيضي زاده

روزانه

خ صلاح الدين ايوبي غربي پلاك يك

2220300 - 044 2

11

دکترکبودي

شبانه روزی

جنب بيمارستان امام خمينی

2234748-0442

12

دكتر لطيفي

روزانه

خ-صلاح الدين ايوبي شرقي

2220942-0442

13

دكتر مولاني

روزانه

خ صلاح الدين ايوبي غربي سه راهي وفايي

2224455-0442

14

دكتر مولودي

روزانه

خ جمهوري اسلامي بالاتر از چهارراه آزادي

2221209 -0442

15

دکتر نانوازاده

روزانه

خ صلاح الدين ايوبي غربي روبروی مدرسه رسالت

2235051-0442

16

دكتر ولي زاده

روزانه

ميدان استقلال اول خ جمهوري اسلامي

2224414-0442

17

دكتر هندي

روزانه

خ صلاح الدين ايوبي غربي

2220447-0442

18

بعثت

شبانه روزی

خ آزادي

2223211-0442

19

هلال احمر

روزانه

فلكه شهرداري

2224102-0442

 

 

 

 

شهرستان مياندوآب

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : مياندواب

1

دكتر بنايي

روزانه

خ امام جنب فروشگاه دانائيان

2225325-0481

2

دکتر باقری

روزانه

خ 15 خرداد- ساختمان پزشکان بوعلی

2261393-0481

3

دكترگلزاري

روزانه

خ امام پلاك 3995و4231

2224321-0481

4

دكتر تقي زاده <حكيم >

روزانه

خ طالقاني

2227473-0481

5

دكتر حسين زاده

روزانه

خ وليعصر روبروي بانك ملت

2331955-0481

6

دكترخليل پور<لقمان>

روزانه

خ شهداء

2225300-0481

7

دكتر ره آور

روزانه

خ امام

2227879-0481

8

دكتر شاه محمد زاده

روزانه

خ امام پلاك 4106

2222234 - 0481

9

دکتر عليزاده

نيمه وقت

خ طالقانی ساختمان پزشکان آذربايجان

2249525-0481

10

دكتر عليزاده <حيان>

شبانه روزی

خ امام پلاك 840

2223545-0481

11

دكتر فاطمي < خورشيد >

روزانه

خ امام روبروي بانك سپه

2222759 - 0481

12

دكتر كريمي وند

روزانه

سه راهي شاهيندژ اول ده متري كلانتري

2452281-0481

13

دكترمعينيان < سينا >

روزانه

خ امام

2225335-0481

14

دكتر ميرزائي

روزانه

خ امام اول كوچه برنجيان

2240163-0481

15

ابوذر

روزانه

خ شهداء

2333540-0481

16

دكتر صادقي پور

روزانه

چهاربرج از توابع مياندوآب ميدان امام

3224222-0481

 

 

 

 

شهرستان نقده

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس : نقده

1

دكتر باني زاوشتي

نيمه وقت

خ امام جنب قنادي شيرنژاد

6222288-0443

2

دكتر حسن زاده < ايران >

روزانه

خ امام پلاك 129

6222515-0443

3

دکتر سلطانی

روزانه

خ امام پلاک 8

6231828-0443

4

دكتر سليماني

روزانه

خ امام پلاك 2888/84

6223838-0443

5

دكتر كاوه

شبانه روزی

خ استقلال كوچه اول

6222024-0443

6

دكتر ميثاقي

روزانه

خ امام پلاك 62-1061

6222135-0443

7

دكتر مردي

روزانه

خ امام

6223393 -0443

8

دكتر نجفقلي زاده

روزانه

فلكه ژاندامري جنب درمانگاه سپاه

6224706-0443

9

نصيرپور < اورمان >

روزانه

خ شهيد باهنر پلاك2842/76

6222984 -0443

10

شهيد علمي

روزانه

فلكه ژاندارمري سابق

11

وليعصر

روزانه

خ امام

6222655-0443

12

دكتر صيامي

روزانه

بخش محمديار خ امام جنب آتش نشاني

6333242 -0443

 

 

 

 

شهرستان ماکو،شوط،پلدشت،چالدران،بازرگان

 

رديف

نام داروخانه

نوع فعاليت

آدرس :

1

دكتر بيات ماكو

روزانه

ماكو- خ سعدي پلاك 916

3223662-0462

2

تمدن

روزانه

ماكو – خ طالقاني پلاك 3و2

3222555-0462

3

دكتر جباري

شبانه روزی

ماکو

3225148-0462

4

دکتر حسن نژاد

نيمه وقت

ماكو- خ امام

3248701-0462

5

دكتر رستمی

روزانه

ماكو- خ امام ساختمان پزشکان شمس

3227272-0462

6

دکتر يلدايي

روزانه

ماكو- خ- امام روبروي بيمارستان

3223192-0462

7

دكتر ابراهيم پور

روزانه

شوط- بلوار وليعصر

4222864-0462

8

دكتر عزيز زاده

روزانه

شوط- بلوار وليعصر پلاك 25

4221199-0462

9

فجر

روزانه

شوط – داخل بيمارستان سيدالشهدا

4222443-0462

10

دكتر زينالی مقدم

روزانه

پلدشت- خ ساحلي غربي جنب مسجد جامع

4622304-0462

11

دكتر رستمي

روزانه

پلدشت- خ امام پلاك 205

4622933-0462

12

دکتر بي کس

روزانه

چالدران- خ ساحلي پلاک3

3623562-0462

13

دکتر علي نژاد

روزانه

چالدران -خ ساحلي

3624661-0462

14

دكترنبي زاده

روزانه

بازرگان- خ امام روبروی پمپ بنزين

3372426-0462

 

 

 

داروخانه هاي بيمارستاني دائر دراستان آذربايجان غربي تحت پوش دانشگاه علوم پزشكي اروميه درسال 1382

 

رديف

نام داروخانه

آدرس :

1

بيمارستان امام خميني

اروميه خ مدرس - خ همافر3

2 - 3469931-0441

2

بيمارستان مطهري

اروميه خ كاشاني

2237077-0441

3

بيمارستان طالقاني

اروميه خ كاشاني نرسيده به پل شهر چائي

3444591-0441

4

بيمارستان روان پزشكي

اروميه جاده سلماس پايين تر از سيلو

2775009-0441

5

بيمارستان خاتم الانبياء

سلماس

5228884-0443

6

بيمارستان قمربني هاشم

خوي

2232114-0461

7

بيمارستان شهيد مدني

خوي

2232114-0461

8

بيمارستان قدس

ماكو

3222634-0462

9

بيمارستان فجر

 

10

بيمارستان امام خميني پلدشت

 

11

بيمارستان فاطمه

مياندوآب

12

بيمارستان عباسي

مياندوآب

2451800-0481

13

بيمارستان شهيد قلي پور

بوكان

6230701-0482

14

بيمارستان شهداء

تكاب

5222871-0482

15

بيمارستان شهيد راثي

شاهيندژ

4223170-0482

16

بيمارستان امام خميني

مهاباد

2226144-0442

17

بيمارستان نبی اكرم

اشنويه

5622303-0444

18

بيمارستان امام خميني

نقده

6261822-0443

19

بيمارستان امام خميني

پيرانشهر

4222780 -0444

20

بيمارستان امام خميني

سردشت

3225929-0444

21

بيمارستان شهيد بهشتی

چالدران خ امام علی

3624517-0462

 

   • تعداد بازدید امروز
15
  • تعداد بازدید این هفته
86
  • تعداد بازدید این ماه
478
  • تعداد بازدید این سال
8896
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)